Laurenču sākumskolā aizvadīta projektu nedēļa

No 23.līdz 29.maijam Laurenču sākumskolā norisinājās projektu nedēļa ar vienojošo tēmu “Cilvēka un vides mijiedarbība”. Katra klase izvēlējās savu apakštēmu, ko apskatīt visas nedēļas garumā, lai 29.maijā piedalītos projektu nedēļas prezentācijā. Nedēļas ietvaros tika pētīta transporta ietekme uz vidi, kukaiņu un augu daudzveidība Laurenču sākumskolas apkārtnē, atkritumu šķirošana un atkritumu izmantošanas iespējas jaunu lietu radīšanā. 29.maijā notika katras klases prezentācijas, kuru laikā skolasbiedri tika iepazīstināti ar projektu nedēļas laikā paveikto, tika prezentēti stendi un rādītas prezentācijas. Projektu nedēļas galvenais mēŗkis bija klases kopīgi izveidots galaprodukts izvēlētajā tēmā, kas katrai klasei bija ļoti atšķirīgs – varējām apskatīt gan ļoti vērtīgu un vēlāk dabaszinību stundās izmantojamu herbāriju, e-grāmatu par atkritumu šķirošanas jautājumiem, gan ikdienā noderīgas lietas, kas veidotas no vairs nevajadzīgiem materiāliem, un spēli “Laurenču monopols”.
Liels paldies skolēniem par izrādīto aktivitāti un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: