Trešā diena nometnē “Veselā laurēnā vesels gars”

Trešās dienas rīts nometnē “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) iesākās ar fizioterapeites Zanes Ginteres apciemojumu. Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar fizioterapeita profesiju, piedalījās diskusijā par to, kas ir veselība, veselīgs uzturs un veselīgs dzīvesveids, meklējot kopīgo un atšķirīgo, pārrunāja vingrošanas pozitīvo devumu ikdienas dzīvē. Tāpat nometnes dalībnieki piedalījās arī praktiskā nodarbībā, papildinot savas zināšanas par vingrojumiem, ko iespējams veikt mājās, lai stiprinātu savu veselību.Dienas otrajā daļā nometnes dalībnieki devās pārgājienā Laurenču sākumskolas apkārtnē. Darbojoties mazākās grupās, nometnes dalībniekiem ar kartes un fotogrāfiju palīdzību bija jāatrod 15 objekti.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: