Noslēgusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

Piektā un noslēdzošā nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena iesākās ar rīta rosmi, kuras laikā nometnes dalībnieki izgāja dažādas šķēršļu joslas un piedalījās stafetēs, attīstot savas līdzsvara un veiklības prasmes. Dienas turpinājumā dalībnieki mazākās grupās veidoja noslēguma prezentāciju – video, apkopojot nedēļas laikā piedzīvoto un uzzināto, bet nometnes noslēgumā visiem bija iespēja piedalīties komandu konkursā, kas bija veidots kā orientēšanās Laurenču sākumskolas iekštelpās, ļaujot dalībniekiem pārliecināties par savu atjautību, precizitāti un vēlreiz atkārtot nedēļas laikā iegūtās zināšanas par uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka ikdienā.
Liels paldies nometnes dalībniekiem un pedagogiem par aizraujošo nedēļu!

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: