Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 2.diena

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) otrā diena iesākās ar fizioterapeites Zanes Ginteres apciemojumu. Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar fizioterapeita profesiju, pārrunāja to, kas ir veselība un veselīgs dzīvesveids, un kāds ir vingrošanas pozitīvais devums ikdienas dzīvē, kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā, papildinot savas zināšanas par vingrojumiem, ko iespējams veikt arī mājās, lai stiprinātu savu veselību.
Dienas turpinājumā dalībnieki nelielās grupās veidoja infografikas “Esi vesels un aktīvs Siguldā”, apkopojot interneta vidē pieejamo informāciju par dažādām aktīvās atpūtas un veselīga uztura iegādes iespējām Siguldā. Katra grupa savu izveidoto infografiku prezentēja arī pārējiem nometnes dalībniekiem, kopā izveidojot 6 dažāda satura infografikas.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: