Noslēgusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

Piektā un noslēdzošā nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena iesākās ar rīta rosmi, kuras laikā nometnes dalībnieki izgāja dažādas šķēršļu joslas un piedalījās stafetēs, attīstot savas līdzsvara un veiklības prasmes. Dienas turpinājumā dalībnieki pabeidza veidot noslēguma prezentāciju – video, apkopojot nedēļas laikā piedzīvoto un uzzināto.
Nometnes noslēgums tika pavadīts Siguldas Futbolgolfa parkā, kur nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīt futbolgolfa spēles specifiku un pašiem izmēģināt spēkus futbola bumbas savaldīšanā!
Liels paldies nometnes dalībniekiem un pedagogiem par kopā pavadīto nedēļu!

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: