Siguldas 83.skautu un gaidu vienība piedalījusies “Zinību Burziņā”

2.septembrī Siguldā, Raiņa parkā, norisinājās pasākums par godu Zinību dienai „Zinību Burziņš”, kurā piedalījās arī Siguldas 83. skautu un gaidu vienība. Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju un Siguldas 83.skautu un gaidu vienību. Tika piedāvāta iespēja pamēģināt dažādas skautu un gaidu prasmes, piemēram, ugunskura iekurināšana, mezglu siešana, iešana ar koka kājām jeb „ķekatām” u.c. Visiem interesentiem centāmies atbildēt uz viņu jautājumiem par skautu un gaidu kustību, viņu ikdienu, nodarbībām.Paldies visiem mūsu vienības mazskautiem un guntiņām, kas iesaistījās pasākuma kuplināšanā un skautisma un gaidisma kustības popularizēšanā.

Informāciju sagatavoja Siguldas 83.skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: