Paldies!

Sakām lielu paldies Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par piešķirto finansējumu, kā arī Laurenču sākumskolas Skolēnu padomei par iniciatīvu jauna atpūtas un mācību stūrīša iekārtošanai 4.-6.klašu korpusā!
Turpmāk katru mēnesi Skolēnu padome aicinās ikvienu Laurenču sākumskolas skolēnu iesniegt savus radošos darbus – zīmējumus, kolāžas, dzejoļus, pasakas u.tml., ko ievietot stūrīti esošajos rāmīšos, tā regulāri mainot kolekciju! Par radošām idejām!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: