Šajā mācību gadā Laurenču sākumskola abonē datubāzi letonika.lv!

Letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā. Jau vairākus gadus tas ir visapmeklētākais interneta resurss Latvijas bibliotēkās un skolās. Katram Laurenču sākumskolas skolēnam ar savu e-klases pieeju ir iespēja piekļūt visiem letonika.lv resursiem!
Lai izzinošs mācību gads!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: