6.a klase piedalās LVM “Meža ekspedīcijā”

19.septembrī Laurenču sākumskolas 6.a klases skolēni, audzinātāja Vanesa Čeičiniece un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa devās apgūt dabaszinības mežā, piedaloties Latvijas Valsts Meži rīkotajā “Meža ekspedīcijā”. Lai skolēniem būtu interesantāk, ekspedīcija bija organizēta piedzīvojuma veidā. Šī ekspedīcija ir izveidota atbilstoši dabaszinību standartam, kā rezultātā skolēniem radot izpratni par to, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē. Skolēniem bija iespēja apzināties cilvēka ietekmi uz mežu ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šis piedzīvojums bija lielisks pārgājiens 2 km garumā ar 10 izglītojošām pieturām pieredzējušu mežsaimniecības speciālistu vadībā. Skolēniem tika izsniegtas Ekspedīcijas darba burtnīcas, kurās bija jāreģistrē dažādi novērojumi un mērījumi par meža stādīšanu, kopšanu un aizsardzību. Pēdējā pieturā skolēni būvēja tiltu no koka dēļiem bez naglām, izmantojot Leonardo Da Vinči projektu, bet noslēgumā visi pie ugunskura varēja sasildīties un kopīgās sarunās atskatīties uz dienas laikā piedzīvoto.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: