Dzejas dienas Laurenču sākumskolā

Septembrī, tāpat kā citur Latvijā, arī Laurenču sākumskolas skolēni tika aicināti klausīties dzeju, analizēt un pašiem to sacerēt. 2.un 3.klašu skolēni apmeklēja bibliotēku, kur vienu mācību stundu veltīja dzejai. Iepazinās ar 2019.gada jaunizdoto dzejas krājumu “Garā pupa”, klausījās dzejoļus, kosarakstījuši dzejnieki pagājušajā gadsimtā, un salīdzināja ar mūsdienu autoru dzeju, centās saklausīt tajos gan senvārdus, gan jaunvārdus. Mācījās saklausīt atskaņas, kā arī atpazīt citus literārās izpausmes veidus kādā sarakstīti dzejoļi. Stundas noslēgumā skolēni, sadaloties pa grupām, paši iejutās dzejnieku lomās un radīja jaunus pantus ar atskaņām, kas tagad būs apkopoti un glabāsies skolas bibliotēkā. Paldies skolēniem un klašu audzinātājām par atsaucību!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: