Laurenču sākumskolā uzņemti viesi

Brīvlaikā Laurenču sākumskolā uz vizīti bija ieradušās divas viesu delegācijas. 21.oktobrī skolā viesojās Salaspils 1.vidusskolas sākumskolas skolotāji. Viesiem tika piedāvāta ekskursija pa skolu un iespēja piedalīties divās darbnīcās, kuras vadīja Laurenču sākumskolas pedagoģes Sigita Pole un Santa Salceviča. Savukārt 24.oktobrī Laurenču sākumskolu apciemoja Vidzemes reģiona metodiķi, kuri apskatīja skolas telpas un sarunā ar direktoru Kristapu Zaļo un direktora vietnieci izglītības jomā Elīnu Ozoliņu guva atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem par skolā notiekošajiem procesiem, tradīcijām un nākotnes plāniem.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas jomā Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: