1.a klases novembris

1.a klase novembrī mācību procesā pilnveidoja izpratni par Latviju, sākot ar sevi, savu ģimeni, klasesbiedriem un skolas biedriem, tā veidojot patriotisku, atbildīgu un cieņpilnu attieksmi pret Latviju. Dažādos darbības veidos skolēni apguva jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, darbojoties individuāli un grupās. Šajā mēnesī skolēni kļuvuši draudzīgāki, saliedētāki un vienoti, un apzinās sevi kā vienotu veselumu – klasi.

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: