1.b klase par upēm mācās dabā

1.b klase, mācoties par upēm un to krastiem, devās pārbaudīt savas zināšanas tepat, pie Gaujas. Skolēni noteica, kurš ir upes labais un kurš – kreisais krasts, tāpat arī to, kurā krastā atrodas paši, kā sameklēt upes izteku un ieteku.


Informāciju sagatavoja 1.b klases audzinātāja Sintija Lipska

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: