5. un 6.klases piedalās nodarbībā par elektrodrošību

Laurenču sākumskolā 4.decembrī viesojās skolu programmas “Dzīvei gatavs”, ko īsteno “Iespējamā misija”, pārstāvis ar nodarbību “Elektrodrošība”. Nodarbība tika organizēta dabaszinību mācību priekšmetā 5. un 6. klasēs. Nodarbībās ar uzskatāmiem video sižetiem tika parādītas iespējamās sekas, neievērojot elektrodrošības noteikumus. Skolēni apskatīja pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēja tos un diskutēja par rīcību dažādās situācijās.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: