Skolēnu padomes 1.semestris jaunajā sastāvā

Šis semestris Laurenču sākumskolas Skolēnu padomei pagājis ļoti darbīgi. Septembrī tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs: Largo Grīnbergs (4.a), Marta Korņejeva (4.b), Beatrise Zatlere (4.c), Dāvis Brikmanis (5.a), Mikus Staģis (5.b) un Adele Nora (5.c), kā arī Jasmīna Putniņa (6.a), Annija Auziņa (6.b) un Marta Kukaine (6.c). Skolēnu padomes iekšējās vēlēšanās par prezidenti tika iecelta Annija Auziņa, bet par vietnieci – Jasmīna Putniņa. Pirmais kopīgais darbs bija Skolotāju dienas organizēšana, plānojot mācību stundu vadīšanu pie jaunāko klašu skolēniem. Tāpat oktobra sākumā Skolēnu padome piedalījās individuālās apmācībās sadarbībā ar JIC “Mērķis” pašizaugsmes projekta “Dari Tu vari!” ietvaros, mācoties, ko nozīmē būt pašpārvaldes sastāvā, strādāt komandā, kādas ir tiesības, pienākumi un iespējas, kādēļ ir būtiski būt aktīvam un nebaidīties paust savu viedokli, lai uzlabotu savu un skolasbiedru ikdienu. Semestra laikā ir izveidots īpašs Skolēnu padomes pasts, kurā ikviens laurēns aicināts iesniegt gan idejas dažādām aktivitātēm, gan problēmjautājumus u.tml. Decembrī ar Skolēnu padomes atbalstu tapa arī Labo vārdu pasta kaste, lai skolēni, vecāki un skolas darbinieki var viens otru apsveikt svētkos un pateikt paldies par aizvadīto semestri!

Liels paldies Skolēnu padomes dalībniekiem par iesaistīšanos un palīdzību dažādos skolas dzīves notikumos!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: