Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības jaunieši izzina strēlnieku laika vēsturi

Turpinot starpkaru Latvijas laikā iesākto roveru tradīciju – doties ik gadu uz Ložmetējkalnu – no 10. līdz 12. janvārim jau 18. reizi 236 skauti un gaidas no visas Latvijas pulcējās ziemas sagaitā „Baltais vilks”, lai izzinātu un izdzīvotu strēlnieku laiku. Sagaita pilnībā norisinājās āra apstākļos un dzīvošana tika nodrošināta apkurināmās teltīs, jaunieši paši gatavoja ēst un apguva āra dzīves prasmes. Programma tika veidota, lai jauniešiem būtu iespēja izpildīt skautu un gaidu prasības āra piedzīvojumu prasmju pilnveidē, sevišķi ziemas prasmēs. Piemēram, gatavojot uzturvērtīgas uzkodas būšanai ārā ziemā, orientēšanos, pirmo palīdzību, apgūstot higiēnas pamatlietas ziemā nometnē u.c. Kā arī iepazīt strēlnieku laiku – gan vēsturiski, gan viņu sadzīvi un ikdienu, piedaloties izzinošās un prasmju nodarbībās – strēlnieku rokdarbos gredzenu un nozīmīšu veidošanā, vēstuļu rakstīšanā, teātra spēlēšanā, dziesmu dziedāšanā, lāpu gājienā no Ziemassvētku kauju muzeja līdz Ložmetējkalnam.  Nodarbību vadīšanā tika iesaistīti arī skautu un gaidu sadarbības partneri – Latvijas Valsts mežu, Aizsardzības ministrijas, Latvijas Mazpulku pārstāvji. Pasākuma organizēšanu veica jaunieši pēc principa – vienaudzis-vienaudzim, ar nelielu pieaugušo brīvprātīgo atbalstu. Brīvprātīgais darbs ir pamats skautu un gaidu organizācijas ikdienas darbībai. “Baltais Vilks” šogad pulcēja  236 dalībniekus no visas Latvijas – no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Ogresgala, Tukuma, Valmieras, Kocēniem, Siguldas, Saldus un Baldones, 22 jaunsargi no Lielvārdes un Kurzemes novadiem, kā arī 6 dalībnieki no “Mazā Nameja” (starptautisko misiju veterānu bērnu kopienas). Siguldas 83. skautu un gaidu vienību pārstāvēja 5 jaunieši – Austris Grīnvalds, Evelīna Marta Druvnese, Gundega Kļaviņa, Mārcis Mežeckis un Emīlija Vikmane. Nometne “Baltais vilks 2020” tapusi ar Nacionālo bruņoto spēku, āra dzīves izglītības centra “Pelēkais vilks” materiāltehnisko atbalstu, Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, kā arī ar Rīgas domes finansiālu atbalstu un dalībnieku vecāku līdzmaksājumu.
Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību,  vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā vairāk nekā 900 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Informāciju sagatavoja Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: