Latvijas mazskauti un guntiņas tiekas lielajā ziemas nometnē “Siguldas Olimpiskās spēles”

No 31.janvāra līdz 2. februārim vairāk nekā 170 mazskauti un guntiņas no visas Latvijas pulcējās Siguldā, Laurenču sākumskolā, kur norisinājās Latvijas Skautu un gaidu organizētā lielā Latvijas mazskautu un guntiņu ziemas nometne ‘’Siguldas Olimpiskās spēles’’. Nometnē “Siguldas Olimpiskās spēles” mazskauti un guntiņas iepazinās ar piecām LSGCO darbības jomām (atvērtība, labais darbs, stāja, daba, izaugsme), kas caurvijās nometnes aktivitātēs gluži kā olimpisko spēļu pieci apļi. Nometnes mērķis bija jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, attīstot vērtīgas dzīves un sadarbības prasmes, un būt dabā. Tāpēc nometne iesākās ar pārgājienu pa gleznaino Siguldu, turpinājās ar dažādām aktivitātēm – gan sportiskām, gan radošām, gan izglītojošām – un beidzās ar svinīgu olimpisko spēļu noslēgumu. Siguldas 83. Skautu un gaidu vienību kopumā pārstāvēja 34 mazskauti un guntiņas, kā arī vadītāji Gatis Kalniņš, Māris Mežeckis, Silva Vikmane un 2 brīvprātīgie Baiba Vītola-Freiberga un Marika Māra Lūciņa. “Mazskautu un guntiņu nometnes vienmēr ir ļoti gaidīts pasākums gan bērniem, gan pieaugušajiem. Nometne “Siguldas Olimpiskās spēles” ir vieta, kur katram parādīt sevi no labākās puses. Jaunajiem mazskautiem un guntiņām tā ir iespēja iepazīties ar skautu un gaidu mākām, bet pieredzējušākiem – vairāk izaicināt sevi un, protams, tikties ar draugiem no citām pilsētām. Sacensību gars katram jāatrod, jo olimpiskajās spēlēs ir ne tikai jāsporto, bet arī aktīvi jāiesaistās radošajās aktivitātēs,” pauda nometnes priekšnieks Mārcis Akmeņkalns.

Nometnes organizēšanā piedalījās skautu un gaidu vadītāji, kā arī organizācijas dalībnieki no 13 gadu vecuma, tādējādi attīstot paaudžu sadarbību un jauniešu līderību. Visa organizatoru komanda darbu ar jauniešiem veica brīvprātīgi. Liels paldies nometnes tapšanā un atbalstīšanā Siguldas novada pašvaldībai, Laurenču sākumskolai un direktoram Kristapam Zaļajam par viesmīlīgajam telpām, Laurenču sākumskolas darbiniecei Dacei Smildziņai par tehnisko nodrošinājumu un rūpēšanos par nometņotāju labsajūtu, medmāsai Lainei Zīvertei, ēdinātājiem SIA „Arseja” un personīgi Solvitai Soldānei par garšīgo ēdienu un saldo kliņģeri noslēguma pasākumā, PA Siguldas attīstības aģentūrai, Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai, Siguldas Jaunrades centra kolektīvam un direktorei Ilzei Šultei, kā arī Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: