Aizvadīti 1.klašu skolēnu 100.skolas dienas svētki

17.feburāra rītā skolas zālē tikās 1.klašu skolēni, viņu pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas, Skolēnu padome un skolas administrācija, lai kopā svinētu 1.klašu skolēnu 100.skolas dienas svētkus! Skolēnu padome svētkus aicināja atklāt ar mājasdarbu – katra klase prezentēja savu vizītkarti un saukli, ko bija sagatavojuši jau pirms pasākuma. Turpinājumā pirmklasnieki tika aicināti darboties četrās dažādās stacijās: mājturības un tehnoloģiju stacijā tika veidotas grāmatzīmes, sociālo zinību stacijā skolēni centās savienot atbilstošu skolas darbinieka fotogrāfiju ar viņa vārdu un uzvārdu, kā arī amatu, matemātikas stacijā bija jāatšifrē 100.skolas dienas apsveikums, bet sporta stacijā bija jābūt gana veiklam un uzmanīgam, lai ne tikai precīzi izskrietu šķēršļu joslu, bet arī ievietotu sev piešķirto puzles gabaliņu pareizajā vietā, izveidojot skolas logo. Pēc darba stacijās skolēni tika aicināti skatīties īpašu teātri – 5.a klases skolniece Laura Gardere par godu 100.skolas dienas svētkiem bija sarakstījusi pasaku “Gudrību koks”, ko leļļu teātra veidā palīdzēja izspēlēt 5.b un 6.a klases skolēni. Katra klase dāvanā saņēma gardu kliņģeri, bet katrs skolēns – īpašo 100.skolas dienas medaļu.
Dienas turpinājumā pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas paviesojās skolēnu mācību stundās, kā arī izmantoja iespēju aprunāties ar klašu audzinātājām par to, kā pirmklasniekiem iesācies skolas laiks.

Sakām paldies Skolēnu padomei un pārējiem skolēniem par izrādīto inciatīvu un dalību pasākuma organizēšanā, 1.klašu audzinātājām par ieguldīto darbu un atbalstu ikvienam pirmklasniekam ikdienas gaitās, kā arī ciemiņiem no Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēm par kopā būšanu šajā svētku dienā! Vislielākais paldies pašiem 1.klašu skolēniem par nerimstošo enerģiju un dzīvesprieku – lai tikpat lieliskas arī visas nākamās skolas dienas!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: