Atzīmēta Dzimtās valodas diena

21.februārī 1.-4.klašu skolēni atzīmēja Dzimtās valodas dienu. Šo dienu pirms 21 gada iedibināja UNESCO, lai izceltu valodas nozīmi saziņā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Pasaulē kopumā runā 6000 valodās, un 43% no pasaules valodām ir apdraudētas. Satraucošs ir fakts, ka katru mēnesi izzūd 2 valodas. Šogad 1.-3. klases skolēni piedalījās erudīcijas konkursā, atbildot uz dažādiem latviešu valodas jautājumiem. 4.klašu skolēniem bija gan erudīcijas konkurss, gan iespēja sacerēt dzejoli, atspoguļojot valodas zināšanas un prasmi valodu lietot. 4.klasēs Dzimtās valodas dienas konkursa uzvarētāji ir: 1.vieta:  Ēriks Aleksējevs un Dārta Neringa Krastkalne, 2.vieta: Laura Špilberga, Anete Anspoka, Gustavs Sprindžuks, Nora Jansone, 3.vieta: Marta Korņejeva, Paula Patmalnieces, Henrijs Gulāns, Gustavs Gailišs, Elza Klišāne, Bruno Niklāvs Mančinskis. Apsveicam!

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: