1.a klase eksperimentē un pēta

Dabaszinību stundās 1.a klases skolēni veica eksperimentus ar dažādām vielām. Eksperimentējot skolēni iepazina vielu īpašības, veica novērojumus un apguva prasmi secināt.

Sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: