3.a un 3.c klase apmeklē Rīgas Motormuzeju un Baldones observatoriju

4.martā 3.a un 3.c klases devās uz Baldones observatoriju un Rīgas Motormuzeju projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Ekskursijas pirmajā daļā skolēni nonāca tuvāk zvaigznēm Baldones observatorijā, kur, diskutējot, sadarbojoties, veicot eksperimentus, varēja pielietot dabaszinību stundās iegūtās zināšanas. No zvaigznēm atpakaļ uz Zemes Rīgas Motormuzejā skolēni turpināja pētīt un izzināt fizikas un dabaszinību likumsakarības.
Paldies par finansiālo atbalstu arī Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai!

Informāciju sagatavoja skolotāja Agrita Garā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: