2.a klase praktiski strādā ar koku un stiepli

Skolotāja Ineta 2.a klases skolēniem mājturības un tehnoloģiju stundai piedāvāja tēmu “Darbs ar koku un stiepli” un divas iespējas – pēc vizuālas informācijas kopā ar tēti uzmeistarot būrīti putniem vai arī uz uzdevumu paskatīties citādi – no pastaigā atrasta koka gabaliņa uztaisīt laiviņu vai šūpulīti lellēm. Pirms darba skolotāja mudināja domāt par izstrādājuma idejas radīšanu, noformējot to uz lapas, darba secību un darba drošību. Lūk, gala rezultāti stundas noslēgumā!

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Ineta Buķele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: