Skolēni veido savas ekoloģiskās pēdas

22.aprīlī jau 50.reizi tika atzīmēta Starptautiskā Zemes diena.Vairākas klases, atzīmējot šo dienu, klases stundās veidoja savas ekoloģiskās pēdas, kurās iekšā rakstīja un zīmēja to, kādā veidā ar savu rīcību un darbiem var mazināt klimata pārmaiņas un sniegt pozitīvu ieguldījumu vides sakopšanā.

Informāciju no 2.a, 3.b un 6.a klases apkopoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: