Atklāti Gaujas cilts noslēpumi – noslēgusies Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vasaras nometne.

No 25. līdz 30.jūnijam Gaujas Nacionālajā parkā, kempingā “Dainas”, notika Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vasaras nometne “Gaujas cilts noslēpumi”.
Gaujas senleja slēpj daudz un dažādus stāstus, noslēpumus un senus piedzīvojumus, izvēlētā nometnes vietas ietvēra trīs vēsturiskas pilis – Turaidas, Siguldas un Krimuldas. Dalībnieki nometnes laikā iepazina Gaujas senlejas vēsturi, apguva jaunas prasmes un radīja jaunus piedzīvojumus.
Skauti un gaidas devās pētniecības gājienā, piedalījās komandas spēlēs, laivoja pa Gauju un mācījās jaunas skautu un gaidu mākas. Šī bija pirmā patstāvīgā Siguldas vienības nometne, tās laikā solījumu deva 4 guntiņas, 6 mazskauti un 2 gaidas. “Man visvairāk patika laivu brauciens, ugunskura vakars un tas, ka es pirmo reizi biju karodzniece karoga ceremonijā. Un vēl es pirmo reizi apguvu ierindas mācību,” pastāstīja nometnes dalībniece Emīlija Vikmane.
Nometnē piedalījās 41 dalībnieks, nometni organizēja brīvprātīgie Siguldas vienības skautu un gaidu vadītāji, līdzdarbojās arī bērnu vecāki un citi skautu un gaidu kustības brīvprātīgie.
Pasākums tapa ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, bērnu vecāku līdz maksājumiem. Paldies par veiksmīgo sadarbību laivu nomai “Mučas”, kempingam “Dainas”, SIA “Arseja”, biedrībai “Latvijas Pludmales glābēju asociācija”, kā arī personīgs paldies vadītājam Atim Ķeņģim (Rīgas 1. skautu vienība), roveriem – Jānim Viļģertam (Tukuma 12. skautu un gaidu vienība) un Pēterim Reinkopam (Kocēnu 38. skautu vienība) – un brīvprātīgajiem Marikai Mārai Lūciņai, Ingrīdai Mežeckai un Rihardam Bračam.
Siguldas 83. skautu un gaidu vienība tika dibināta 2018. gadā un šobrīd apvieno vairāk nekā 60 bērnus un jauniešus, tās bāzes vieta ir Laurenču sākumskola un Siguldas Jaunrades centrs.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš
Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: