Latvijas valsts prezidents Egils Levits pieņēmis biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” aicinājumu kļūt par goda prezidentu

Otrdien, 2020.gada 21. jūlijā, prezidents Egils Levits viesojās Latvijas Skautu un gaidu organizācijas jauno līderu (kopnieku) apmācībās Kuldīgas novada Tigavā, skautu un gaidu mežā.   Pasākuma laikā kopā arī ar Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vadītājiem un vienības biedriem, kā arī citiem skautu un gaidu vadītājiem un aktīvākajiem biedriem, prezidents tika uzņemts Latvijas skautu un gaidu saimē kā goda prezidents. Siguldas vienību šajā svinīgajā pasākumā pārstāvēja 15 vienības biedri. Pēc svinīgās cermonijas notika diskusija par brīvprātīgā darba ar bērniem un jauniešiem organizāciju lomu sabiedrībā, par izaicinājumiem un iespējām, kā stiprināt brīvprātīgā darba nevalstisko organizāciju darbu Latvijā. Vēlāk prezidents Levits pēc diskusijas kopā ar visiem klātesošiem baudīja uz ugunskura vārītu Meža zupu un piedalījās neformālās sarunās.
Goda prezidenti ir bijuši arī iepriekšējie Latvijas prezidenti, pēdējais aktīvais – Valdis Zatlers. Arī  citu valstu vadītāji ir skautu un gaidu kustības / organizāciju goda prezidenti, tie ar savu darbību veicina šīs kustības nozīmīgumu un atpazīstamību nacionālo un citu līmeņu kopienās, piemēram britu karaliene Elizabete un princese Ketrīna, Nīderlandes karaliene Maksima, Islandes un  Polijas prezidenti.
Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 950 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija. LSGCO ir vienīgā bērnu un jauniešu, un brīvprātīgo organizācija Latvijā, kura ikdienā nodrošina mērķtiecīgas un regulāras bērnu un jauniešu neformālās izglītības aktivitātes, kuru pamatā ir vērtību sistēmas attīstība un personības daudzpusīga attīstība, uz brīvprātības principa.
Siguldas 83. skautu un gaidu vienība izsaka lielu paldies Siguldas novada pašvaldībai un personīgi Līgai Sausiņai par iespēju Siguldas vienības bērniem un jauniešiem būt klāt šajā notikumā, nodrošinot dalībniekiem pašvaldības transportu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu! 

Informāciju sagatavoja Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: