2.a klase sagaida Tēvu dienu

Gaidot Tēvu dienu, kuru Latvijā atzīmē septembra otrajā svētdienā, 2.a klases skolēni, integrējot tematu dažādos mācību priekšmetos, domāja un nostiprināja izpratni par tēta nozīmīgumu un svarīgumu ģimenē.

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: