4.-6.klašu skolēni piedalās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”

21. un 23.septembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Laurenču sākumskolas 4. un 6.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās “Mana runa pārliecina”. 21.septembrī Dzintara Rožkalna, bet 23.septembrī Ditas Nitišas vadībā skolēni, gan klausoties un mācoties, gan iesaistoties dažādos uzdevumos, trenēja savas uzstāšanās prasmes. Balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, darbnīcu vadītāji iepazīstināja ar stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli. Liela vērība tika piešķirta arī klausīšanās kultūrai, atgādinot skolēniem, ka reizēm svarīgāk ir tieši ieklausīties otrā, nevis runāt tikai pašam. Iegūtās prasmes skolēniem noderēs gan mācību stundās, piemēram, latviešu valodā un sociālajās zinībās, kur bieži nākas uzstāties citu priekšā vai prezentēt dažādus darbus, gan ikdienas dzīvē, komunicējot ar apkārtējiem.
Paldies darbnīcu vadītājiem par vērtīgo pieredzi!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: