Septembris ar dzeju izskanējis arī Laurenču sākumskolā

“Dzejoļiem nepatīk bibliotēkās.
Dzejoļiem vispār nepatīk ēkās.
Nemierā tie skrien un lēkā
Un vienmēr kaut kā pamanās
Izšmaukt ārā no grāmatām …. “  /Arvis Viguls/

Septembris jau izsenis Latvijā tiek dēvēts par Dzejas mēnesi. Kopš 1965.gada, kad Rīgā, atzīmējot dzejnieka un dramaturga Raiņa 100.dzimšanas dienu, izskanēja pirmās Dzejas dienas, bet jau ar nākamo – 1966.gadu, pēc Rakstnieku savienības iniciatīvas tās tiek atzīmētas visā Latvijā un līdz šim brīdim kļuvušas par skaistu rudens tradīciju. 
Šogad, piekrītot dzejnieka Arvja Viguļa vārdiem, skolēni dzejoļus meklēja ārā un satikās uz Dzejas tilta. Trīs klases no 4.-6.klašu grupas kopā  ar savām latviešu valodas un literatūras skolotājām sagatavoja priekšnesumus un uzdevumus trim klasēm no 1.-3.klašu grupas. Kad sagatavošanās darbi bija veikti, katrs klašu pāris satikās starp abiem skolas korpusiem uz Dzejas tilta. Godinot Raini viņa 155.gadadienā, skolēni no 5.A klases katrs bija iemācījies kādu no šī dzejnieka dzejoļiem, kurus ar neviltotu uzmanību klausījās skolēni no 2.A klases, tāpat arī dažādus interesantus faktus par Raiņa biogrāfiju un daiļradi. Par atbildi 2.A klases skolēni visi kopā bija sagatavojuši priekšnesumu lielajiem draugiem – Aspazijas dzejoli “Sēž uz sliekšņa pasaciņa”. Savukārt skolēni no 6.A klases bija sagatavojuši pārsteigumu skolēniem no 3.A klases – sacerot katrs pirmo, trešo, piekto un septīto rindiņu dzejolim, bet otro, ceturto, sesto un astoto rindiņu uzticot sacerēt mazākajiem draugiem no trešās klases. Kopdarbu – gatavo dzejoli, kas katram skolēnu pārim sanācis, visi kopā dzirdēja, satiekoties uz Dzejas tilta. Kā trešais klašu pāris uz Dzejas tilta satikās 5.B klase ar 2.B klasi. Šie skolēni katrs bija sarakstījuši savu dzejoli, ko nolasīja visiem klātesošajiem. Dzejoļi bija izdevušies patiesi oriģināli, interesanti un katrs ar savu īpašo vēstījumu.
Liels paldies par atsaucību skolotājām Sigitai, Santai, Vitai, Inetai, Sintijai un viņu skolēniem!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: