#EkoSkola – 1.-3.klašu pedagogi interesējas par aktualitātēm ceļā uz planētai draudzīgu dzīvesveidu

1.-3. klašu skolotāji padziļināti iepazinās ar biedrības “Zaļā brīvība” projekta “Ar cieņu par pārtiku” izstrādātajiem mācību resursiem – animācijas filmām, testu par “Klimata pārmaiņām tavā virtuvē” un audzinošu spēli “Pārtikas neredzamā puse”, kā arī apguva jaunus, interaktīvus rīkus skolēnu izglītošanai par pārtikas atkritumu samazināšanu. Pedagogi ir atsaucības pilni integrēt materiālus turpmākajā mācību un audzināšanas procesā, kas mudinās skolēnus iegūto, atklāto un saprasto praktizēt savos ikdienas paradumos.Paldies Zaļās brīvības projekta vadītājai Līnai Leitānei par apjomīgo un noderīgo informāciju, kā arī skolotājai Baibai Zelčai par ierosinājumu!

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas 1.-3.klašu metodiskās komisijas vadītāja Ineta Buķele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: