#EkoSkola – Dabaszinību pulciņš pēta tuvāko apkārtni

Dabaszinību pulciņā septembra un oktobra ietvaros skolēni veica apkārtējās vides izpēti, iepazīstoties ar bioloģisko daudzveidību Gaujas Nacionālā parka meža teritorijā, kas atrodas tieši pie skolas. Nodarbību tēmas tika sasaistītas ar Ekoskolas tēmām “Mežs”, “Bioloģiskā daudzveidība” un “Veselīgs dzīvesveids”. Katrā āra nodarbības laikā tika izvēlēts cits maršruts. Skolēni pa šo laiku ir izpētījuši koku, krūmu un lakstaugu daudzveidību, kādas gan ēdamās, gan indīgās sēnes ir sastopamas mežā. Regulāri apmeklējot atsevišķas skatu vietas, tika veikts fenoloģiskais pētījums, kura laikā skolēni novēroja, kā rudens iekrāso koku lapas. 

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: