3.a klase palīdz skolas ēdnīcā

Ne tikai “Labo darbu” nedēļas laikā, bet vismaz jau mēnesi 3.a klases skolēni pēc motivējošas sarunas ar klases audzinātāju izrāda savu labo gribu un skolas ēdnīcā palīdz novākt savu un citu galdus, par to saņemot priekpilnus pateicības vārdus gan no virtuves darbiniecēm, gan skolas medmāsas. Liels paldies skolēniem par atsaucību!

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: