#EkoSkola – 4.a klase mācās dabā

4.a klasei pēdējā dienā pirms rudens brīvlaka mācību stundas tika aizvadītas ārā, mežā. Āra mācību stundu mērķis – radīt skolēnos interesi par mežu un apkārtējo vidi. Mācību stundas notika Gaujas nacionālā parka teritorijā, netālu no Laurenču sākumkolas. Dienas ietvaros skolēni daudz uzzināja par mežu, uz kuru katru dienu iet pastaigas laikā, spēlējas, būvē štābiņus. Nodarbības mežā vadīja LLU Meža fakultātes profesors Dagnis Dubrovskis. Nonākot mežā, skolēni tika iepazīstināti ar meža ABC, mācījās lasīt meža grāmatu. Ar spēļu palīdzību noteica koka sugu skaitu un koku pazīmes. Skolēni ar lielu interesi pildīja dažādus uzdevumus: ar speciāliem instrumentiem mērīja kokus, mācījās noteikt gan to vecumu, gan augstumu, pētīja koksni, novēroja bīstama meža kaitēkļa − egļu astoņzobu mizgrauža − darbības rezultātus. Arī mūzikas stundas tika novadīta mežā: skolēni mācījās sadzirdēt meža skaņas un koku dziesmas. Liels pārsteigums bija uzzināt, ka netālu no Laurenču sākumkolas atrodas lībiešu kapsētas. Atgriežoties skolā, skolēni turpināja nodarbības par mežu: dabaszinību darbnīcā skolēniem vajadzēja aizpildīt koka pasi, izvēlēties mežā vienu koku, kuru viņi novēros, un raksturot, kāds tas izskatās dabā, kas ir kaimiņi uz koka un zemsedzē. Svešvalodu darbnīcā pēc zīmējumiem bija jāatpazīst koki un jāuzraksta koku nosaukumi vismaz četrās valodās. Vēsā, bet saulainā diena paskrēja ātri, plānotais rezultāts – radīt un pilnveidot skolēnu interesi par mežu, attīstot pētnieciskās prasmes un veidojot skolēnos izpratni par mežā notiekošajiem procesiem, noteikti tika sasniegts. Liels paldies Dagnim Dubrovskim par izcilu stundu vadīšanu, ka arī Sintijai Freimanei un Janai Čirkajevai par atbalstu!

Informāciju sagatavoja 4.a klases audzinātāja Valentīna Voiciša

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: