#EkoSkola – 5. un 6.klašu skolēni iepazīst aprites ekonomikas principus

Ekoskolu “Rīcības dienās 2020”, kas norisinās no 2.līdz 8.novembrim, Laurenču sākumskolas 5.un 6.klašu skolēni dabaszinību stundā analizēja dažādu produktu dzīves posmus, izvērtējot nepieciešamo izejmateriālu un saražotās produkcijas attiecību. Skolēni salīdzināja dažādu produktu vides ietekmes, strādājot grupās veidoja plakātus par dažādu produktu: papīra, plastmasas, apģērba, ūdens patēriņa un pārtikas patēriņa radītajām vides ietekmēm. Stundas noslēgumā skolēnu grupas prezentēja izveidotos plakātus saviem klases biedriem un iesaistījās diskusijā ar priekšlikumiem par produktu vides ietekmju samazināšanu. Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver rīcīborientētas izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: