6.klases pilnveido savas zināšanas un prasmes tēmā “Drošība”

Septembris un oktobris 6.klašu mājturībā un tehnoloģijās un informātikā bija piepildīts ar radoši tehniskām aktivitātēm – filmu scenāriju plānošanu, filmēšanu un montēšanu tēmā „Drošība”. Atsaucoties uz skolas attīstības plānā iekļauto ieteikumu par skolas drošības un kārtības instruktāžu izveidošanu video formātā, kas būtu izmantojams mācību semestru sākumos audzināšanas stundās par drošību, kā arī īstenojot starppriekšmetu saikni starp minētajiem priekšmetiem, skolēni radīja video materiālu par drošību un kārtību skolā. 
Katra skolēnu grupa (4 – 5 dalībnieki) izlozēja 2 veidu instruktāžas, no kurām pašiem bija jāizvēlas 10 filmējamie noteikumi, tādējādi veicinot to, ka skolēni iepazīstas ar visiem savas grupas izlozētajiem noteikumiem. Lai filmēšanas un montēšanas process būtu strukturēts, grupas dalībnieki iepriekš izplānoja scenāriju – radošo ideju kartē īsi aprakstīja darbības, lomu sadalījumu un norādīja nepieciešamos resursus. Nofilmēto materiālu skolēni samontēja informātikas un mājturības un tehnoloģiju stundās. Drošības tēmas noslēgumā grupas prezentēja savas filmas gan klasei, gan citu priekšmetu skolotājām. Gluži kā pirmizrādē!
Skolēnu darba pašvērtējumi un aptaujas dati vietnē plicker.com parādīja, ka 60% no visu 6.klašu skolēniem izvēlas mācīties noteikumus, tos paši filmējot, pārējie labprāt klausītos skolotāja stāstījumā, pārrakstītu kladēs vai zīmētu plakātus. Savukārt ar 10 ballēm vairākums skolēni novērtējuši savu ieguldījumu grupas darbā, bet sadarbību ar grupas biedriem – ar 7 – 9 ballēm. Skolēni arī atzina, ka filmas veidošanas gaitā uzlabojuši sadarbības, plānošanas un vadīšanas prasmes. Labākos video kadrus no visām klasēm skolotāja Santa Salceviča apkopojusi vienā video, bet visi pārējie materiāli ir pieejami skolotājiem skolas koplietošanas vietnē.
Paldies skolotājām Guntai Suhanovai, Kristīnei Grīnbergai un Santai Salcevičai par lielisko sadarbību!

Informāciju sagatavoja mājturības un tehnoloģiju skolotāja Sandra Ozoliņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: