#EkoSkola – Ekoskolu “Rīcības dienas 2020”

Ekoskolu “Rīcības dienas 2020” ietvaros Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs un aicināja tajās iesaistīties arī savas ģimenes! Mācību stundu ietvaros 5. un 6.klašu skolēni runāja par aprites ekonomiku, bet 1.-3.klašu skolēni veidoja ikdienai noderīgus priekšmetus no otrreizēji izmantojama materiāla – 1.klašu skolēni izgatavoja palodzes dekorus, kā pamatu ņemot tualetes papīra rullīšus, 2.klases darbojās ar plastmasas pudelēm, izgatavojot zīmuļu vai citu priekšmetu trauku, bet 3.klases no nevajadzīgām stikla burciņām izveidoja svečturus dekupāžas tehnikā. Skolēnu un Ekopadomes pārstāves Adele Nora (6.c klase) un Beāte Kronberga (4.b klase) bija sagatavojušas video pamācības konkrēto priekšmetu radīšanai, tā attālināti stiprinot sadarbību starp 1.-3.klašu un 4.-6.klašu korpusu. 4.klases šajā nedēļā veica labos darbus skolas pagalmā – tika sakopta skolas apkārtne, sagrābjot nokritušās rudens lapas. Tāpat jebkurš skolēns un viņa ģimene tika aicināti nodot nevajadzīgās baterijas un makulatūru, kuras nodošanai skolas remontstrādnieks bija izgatavojis īpašu kasti pie 4.-6.klašu korpusa, lai makulatūras nodošana būtu droša. 
Sakām lielu paldies skolēniem par ideju realizēšanu un atsaucību, kā arī skolēnu ģimenēm par iesaistīšanos!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: