5.klases veido savu ģimenes vai dzimtas koku

5.klašu skolēni sociālo zinību stundās apguva zināšanas par cilvēka vecumposmiem, to raksturīgajām pazīmēm un sadarbībā ar vecākiem pētīja un zīmēja savas ģimenes vai dzimtas kokus.Pētot savu ģimeņu vēsturi, skolēni uzzināja dažādas interesantas lietas, piemēram, to, ka ģimenes mēs būt ļoti lielas, kāda skolēna vecmāmiņas un vectētiņi ir dzimuši vienā gadā, dzimtas locekļiem ir interesanti vārdi, kāda skolniece jau ir tante, bet kādam radinieks ir sarakstījis grāmatu “Dvēseļu putenis”. Tāpat tika atklāts, ka kādā ģimenē ir simtgadnieks, bet kādu skolēnu saista radniecīgas saites ar citu skolasbiedru. Attēlojot dzimtas kokus, skolēni izmantoja dažādas radošas metodes to noformēšanā un zīmēšanā, tādējādi darbi ieguva milzu vērtību, ko tagad var likt pie sienas gleznas vietā.Darbus un to prezentēšanu pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem vērtēja gan paši skolēni, gan skolotāja.


Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja Inga Šteinberga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: