4.a klases skolēni piedalās projektā “WasteArt”

Laurenču sākumskolas 4.a klases skolēni piedalījās projektā “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”). Skolēni mācījās atkārtoti izmantot tekstilmateriālus, tetrapakas, papīra atlikumus, žurnālus, plastmasas pudeles un dažādus iepakojuma materiālus.
Visi skolēni veidoja kādu no priekšmetiem: megafonu no tualetes papīra rullīšiem, vēja zvanus no PET pudelēm, roku lelles no zeķēm, zīmuļu turētājus un lādītes dārglietām no tetrapakām, bet dāvanu maisiņus 4.a klase veidoja tiešsaistē visi kopā!
Darbam tika izmantotas Vidzemes plānošanas reģionā izstrādātās 11 video meistarklases.
Informāciju sagatavoja 4.a klases audzinātāja Valentīna Voiciša

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: