1.a klases skolēnu eksperimenti Dabaszinību stundas laikā

Ziemas aukstajā laikā, dabaszinību stundā skolēniem bija iespēja eksperimentēt ar ūdeni, ledu un sniegu. Skolēni savos pētījumos un eksperimentos novēroja un secināja, pie kādas temperatūras un cik ilgā laikā ūdens sasalst, kas notiek ar sniegu, kad tas tiek ienests siltā telpā. Skolēni ar saviem eksperimentiem un novērojumiem dalījās ar saviem klasesbiedriem! Paldies par radošām idejām!
Sagatavoja 1.a klases audzinātāja Monta Malkause

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: