6.a klase pilnveido glītrakstīšanas prasmes

Tā kā 23. janvārī bija Starptautiskā Rokraksta diena, 6.a klases skolēni veltīja mācību stundu glītrakstīšanas prasmju pilnveidei. Visiem bija viens teksts, ko katrs centās pēc iespējas glītāk ierakstīt savā kladē vai uz lapas. Kā vēlāk atzina skolēni, viegli neesot bijis. Jo tas bija jādara daudz lēnāk un rūpīgāk, nekā viņi to mēdz darīt, veidojot savus ikdienas pierakstus. Bija skolēni, kuri atzina, ka šādā veidā tiešām var pat aizmirst visu citu apkārt notiekošo.
Paldies SVĢ latviešu valodas skolotājai Intai Janulei par iedvesmu un dalīšanos ar idejām!

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: