3.a un 5.a klases piedalās izglītojošā lekcijā

Lai veicinātu sabiedrības informētību par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru, 11.februārī tika atzīmēta “112 diena”, kuras ietvaros  amatpersonas izglīto bērnus un jauniešus par pareizu rīcību ārkārtas gadījumos un zvanīšanu uz tālruņa numuru 112.

Cita starpā VUGD nodrošina elektroniskus izglītojošos materiālus par 112, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112. Bērniem un jauniešiem ir svarīgi apzināties operativitātes nozīmi negadījumos – cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, kā arī veicināta zvanu centra dispečera profesijas atpazīstamība.

15.februārī 5.a klase klases stundā zoom platformā tikās ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta inspektori Diniju Rimoviču. Bija iespēja vērot interesantu prezentāciju, analizēt video un uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēni papildināja zināšanas par glābēju un VUGD inspektoru izglītības un karjeras iespējām.

Materiāli pieejami https://www.vugd.gov.lv/lv/izglitojosi-materiali-berniem-un-jauniesiem.

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele un 5.a klases audzinātāja Anta Paula

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: