#EkoSkola – Pasaules ūdens dienas aktivitātes Laurenču sākumskolā

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Laurenču sākumskolas vecāko klašu skolēni par godu Pasaules Ūdens dienai 23.martā tikās ar jaunāko klašu skolēniem, lai izzinātu vairāk par ūdens nozīmi mūsu ikdienā. Skolēni bija sagatavojuši gan eksperimentus, ko parādīt, gan aicināja savus skolasbiedrus radošās aktivitātēs. Ar spēļu palīdzību tika izzināts, kurus produktus ražojot tiek patērēts visvairāk ūdens, kāds ir ūdens cikls, kā arī citi jautājumi.

Īpaši liels paldies skolēniem par mācību stundu gatavošanu un vadīšanu: Dārtai Neringai Krastkalnei (5.a), Martai Korņejevai (5.b), Megijai Vilenfeldei (5.c), Henrijam Mikam Gulānam (5.c), Keitai Marcinkevičai (6.a), Marijai Balodei (6.a), Simonai Lāčplēsei (6.b), Henrijam Polim (6.b), Adelei Norai (6.c) un Rihardam Krauzem (6.c.).

Paldies Dabaszinību skolotājai Dacei Purviņai par dalīšanos zināšanās ar skolēniem un paldies ikvienam ieinteresētajm skolēnam par līdzdarbošanos aktivitātēs!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: