Literatūras stundās 6.a klase veido radošu kopprojektu – Kaimiņi

Katrs 6.a klases skolēns ilustrēja savas iedomātās un labākās durvis, bet ar īsu aprakstu ļāva citiem “ielūkoties”, kas aiz šīm durvīm dzīvo.
Skolēnu fantāzija ir neizsmeļama, jo izrādās, ka mums kaimiņos var dzīvot gan viduslaiku bruņinieks, gan māksliniece, gan īstens mūsdienu “geimeris”, gan labā večiņa un fejas, gan sportiski jaunieši un bagātnieks ar sargsuni. Un tikpat labi, aiz durvīm var būt daudz un dažādu skaņu, bet dzīvo tur…tieši NEVIENS.
Tieši tik radoši, interesanti un krāsaini, cik pašu radītās durvis un stāsti par tām, ir arī 6.a klases jaunieši. Tieši tikpat līdzīgi, cik ļoti atšķirīgi! Tāpēc prieks vislielākais šos radošos stāstus redzēt un dzirdēt atkal klātienes stundās!

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: