#EkoSkola – Projektu dienas ir sākušās ar vieslektoriem un Kahoot spēli!

Laurenču sākumskolā 26.maijā sākās Projektu dienas. Šajā mācību gadā Projektu dienu tēma ir “Pārtika”, bet katra klase šīs tēmas ietvaros ir izvirzījusi sev pētāmo virzienu, kas precīzāk arī nosaka to, ko skolēni vēlas uzzināt un kādu gala rezultātu sasniegt.
Pirmajā dienā skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar šīs jomas pārzinātājiem, dzirdēt viņu stāstus un uzdot jautājumus. Sakām lielu paldies:
– Līnai Leitānei, 2 laurēnu mammai, piedzīvojumu un meža terapijas praktiķei, projektu vadītājai ar plašu starptautisku pieredzi darbojoties zaļā dzīvesveida u.c. jomās;
– Dacei Mežavilkai un Lienei Klišānei, Mūsu Bio Tirgus pārstāvēm un platformas Siguldas Saime aizsācējām;
– Ilzei Lipskai, absolutsed.lv radītājai, bioloģiski sertificētas saimniecības īpašniecei;
– Signei Turauskai, Dabas laboratorijas (DabLab) dibinātājai, sulu gatavošanas zinātājai;
– Lailai Siliņai, ārstei – uzturzinātniecei, sertificētai fitnesa trenerei;
– Baibai Brakovskai, Šokolādes fabrikas “Laima” kvalitātes vadītājai un ražošanas tehnoloģei Jutai;
– Elitai Apīnei, rūpnīcas “Ādažu Čipsi” Muzeja un izglītojošo programmu daļas vadītājai;
– Inesei Krūklītei, uzņēmuma “Latvijas ķiploks” valdes loceklei.

Skolēni uzzināja gan par Bioloģisko saimniekošanu, gan par veselīgu uzturu, rūpēm par vidi un savu ķermeni, gan arī noskaidroja, kā rūpnīcās tiek domāts par to, lai pārtikas rūpnieciskās ražošanas negatīvā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas mazāka.
Pēc sarunām ar šīs jomas profesionāļiem, skolēni tikās Klases stundā ar klases audzinātājām, lai pārrunātu uzzināto un izvērtētu, ko katrs guva no šīm sarunām.

Bet pēc pusdienām visi skolēni tikās Skolēnu padomes organizētā Kahoot spēlē par Pārtiku. Kahoot spēle notika 3 kārtās, gala rezultātā noskaidrojot 4 skolēnus ar visaugstāko punktu skaitu, kuri saņems pārsteiguma balvas kopā ar savām liecībām. Balvas iegūst:
– Teodors Jēkabs Krastkalns (1.a klase)
– Artis Veidemanis (4.c klase)
– Klinta Landsberga (1.d klase)
– Kārlis Dzintars (6.c klase)
Apsveicam!


Paldies visiem par dalību un paldies Skolēnu padomei par organizēšanu un vadīšanu!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: