Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā Svinīgās līnijas 1.-5.klašu skolēniem šajā mācību gadā notika attālināti platformā ZOOM. Izsakām pateicību visiem skolēniem un skolotājiem par šajā mācību gadā paveikto un kopā piedzīvoto! Laurenču sākumskolā šajā mācību gadā 4.-6.klašu posmā 73 skolēni ir ieguvuši “Izaugsmes liecības”, 29 skolēni ir ieguvuši “Zelta liecības”, bet 10 skolēni ir ieguvuši “Platīna liecības”, savās liecībās saņemot vērtējumus tikai 9 vai 10. Arī 2.-3.klašu grupā tika apbalvoti 16 skolēni ar augstiem sasniegumiem. Tāpat skolēniem tika pasniegtas pateicības par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, tika apsveikti katras klases vērtību vēstneši, kuri bijuši aktīvi skolas vērtību iedzīvinātāji ikdienas dzīvē, kā arī pateikts paldies tiem skolēniem, kuri veiksmīgi pārstāvējuši skolu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. 
Savukārt 6.klašu skolēniem bija iespēja savu pēdējo mācību dienu Laurenču sākumskolā aizvadīt klātienē, tiekoties ar klases audzinātāju un administrācijas pārstāvjiem svinīgā pasākumā.

Paldies skolēniem un skolotājiem par izturību un prieku, ko radījām viens otram šajā mācību gadā!

Vēlam visiem laurēniem un viņu ģimenēm vasarā atpūsties un piedzīvot skaistus brīžus kopā! Uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: