2.a un 3.a klase piedalās GreenFest festivāla mandalas radīšanā

Domā zaļi, rīkojies viedi, dzīvo veselīgi – šim festivāla aicinājumam atsaucās Laurenču sākumskolas 2.a un 3.a klašu skolēni, piedaloties radošajā aktivitātē – mandalas veidošanā.

Informāciju sagatavoja klašu audzinātājas Monta Vaivade un Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: