Mūzikas nodarbības āra vidē

Mūzikas stundas ietvaros 1. un 2. klašu skolēni kopā ar skolotāju Kristiānu Eglīti devās laukā no klases, lai ar dabā atrastajām veltēm veidotu un radītu mūziku. 1.c klase no dabas materiāliem veidoja garās un īsās mūzikas skaņas, kā arī izpildīja mūzikas ritmu, jo izrādās, ka mežā pie skolas var atrast daudz materiālu, ar kuru palīdzību radīt dažādas skaņas. 2. klašu skolēni veidoja notis, radīja ritmu, pat atrada kā un ar ko atskaņot pašu veidotu ritma etīdi. Skolēni strādāja gan individuāli, gan pāros, un visi pilnveidoja arī savas uzstāšanās prasmes.Mūzikas skolotāja Kristiāna ļoti radošā un vienkāršā veidā bērniem palīdzēja atrast mūziku arī ārpus skolas sienām.

Informāciju sagatavoja mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: