5.b klase piedalās starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2021

7.oktobrī Laurenču sākumskolas 5.b klase piedalījās starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2021. Pētījumā 5.b klase pēc nejaušības principa tika izvēlēta jau pagājušajā gadā, bet attālinātā mācību procesa dēļ nevarēja to realizēt. Pētījumā piedalās viena vecuma skolēni no 50 pasaules valstīm. Tā šiem skolēniem ir jauna pieredze un unikāla iespēja piedalīties starptautiskā pētījumā.

Informāciju sagatavoja 5.b klases audzinātāja Agita Kalniņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: