#EkoSkola: Ekoskolu Rīcības dienas Laurenču sākumskolā

Šogad Rīcības dienas notiks no 15. – 28. novembrim. Kopīgs sauklis – “Īstais brīdis sākt…”

Rīcības dienas veltītas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM). Līdz ANO mērķu sasniegšanai atlikuši tikai 9 gadi un klimata pārmaiņu ierobežošanai vēl mazāk, tāpēc ir īstais brīdis sākt rīkoties, lai līdz 2030. gadam pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta. Katrs Rīcības dienu dalībnieks var papildināt saukli ar to rīcību, ko vēlētos sākt… Tā būtu apņemšanās, kas palīdz aktualizēt, risināt steidzamākās globālas vides problēmas un virzīties uz IAM sasniegšanu. Aktivitātes var veidot par jebkuru skolai un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā, un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām, ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas, interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības.

Aicinām visus skolotājus, skolēnus aktīvi līdzdarboties šajā pasākumā, jo katra ieguldījums ir svarīgs!

Informāciju sagatavoja Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa

#ĪstaisBrīdisSākt #RīcībasDienas2021 #Ekoskolas #FEE_Latvia

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: