1. semestra noslēgums 2021./22. m. g.

Laurenču sākumskolā 21. decembrī tika noslēgts mācību gada 1. semestris. Lai gan svinīgā ceremonija notika, skolēniem atrodoties savās klasēs un klausoties gan direktora uzrunu, gan priekšnesumus zoom platformā, tas nemazināja svētku noskaņojumu.
Arī šoreiz tika nosaukti un īpaši apsveikti tie skolēni, kuri ar savu darbu un centību ir nopelnījuši kādu no skolas ikgadējiem apbalvojumiem par mācību un skolas dzīves procesu:

🌟 2.-3. klašu posmā 13 skolēni saņēma atzinību par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai 9 un 10 balles, un visi sasniedzamie rezultāti apgūti);🌟 4.-6. klašu posmā tika pasniegtas 6 Platīna liecības (liecībā tikai 9 un 10 balles), 17 Zelta liecības (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles), kā arī 9 Izaugsmes liecības tiem 5.-6. kl. skolēniem, kuri uzrādījuši vidējās atzīmes kāpumu, salīdzinot ar pagājušā mācību gada beigām;🌟 20 skolēni no visas skolas saņēma atzinību – Vērtību vēstnesis – par aktīvu skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienā, bet 36 skolēni saņēma pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu;🌟 Pateicību par iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē saņēma 5 skolēni no 4.-6. kl. posma;🌟6 skolēni no skolas saņēma īpašu diplomu par to, ka sakrājuši visvairāk punktu vietnē uzdevumi.lv.


Par muzikālo sveicienu bija parūpējušies abi skolas ansambļi skolotājas Kristiānas Eglītes vadībā, kā arī skaistu dziesmu svētkos skolasbiedriem veltīja Paula Patmalniece no 6.b klases. Bet 6.a klases skolniece un Skolēnu padomes pārstāve Dārta Neringa Krastkalne visus sveica ar skaistu Ivetas Skapses dzejoli.
Paldies visiem skolēniem par neatlaidību un centību, kā arī prieku, ko dod viens otram, esot klātienē! Paldies vecākiem par atbalstu un motivēšanu! Paldies ikvienam skolas darbiniekam par ikdienas procesu virzīšanu un atbalstīšanu!
Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: