2.a un 3.a klases skolēni atsaucās labdarības biedrības LIDOJOŠIE EŅĢEĻI aicinājumam

Šogad, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 2.a un 3.a klases skolēni un vecāki iesaistījās labdarības biedrības LIDOJOŠIE EŅĢEĻI darbībā, ziedojot sadzīves lietas trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai. Paldies biedrības vadītajai Ingai Šteinertei par iespēju sadarboties!
Informāciju sagatavoja skolotājas Monta Vaivade un Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: